Archivy kategorií: Naše akce

Naše akce, které zorganizovala Abethandicap jako formu své propagace a zviditelnění svých partnerů. Ukázka akce www.vsevid.cz/zahrada.

Projekty se sociálním dopadem

Snažíme se vymýšlet akce, které budou mít zároveň nějaký sociální dopad. Pomáhání dětem v dětských domovech, handicapovaným, ale i ostatním skupinám, které to potřebují. Příkladem je náš projekt Sladké dny pro dětské domovy, projekt bezbariérového domu, konkrétní akce jako horolezecká stěna pro nevidomé, speciální turistický projekt pro handicapované a mnoho dalších.

Sportovní akce

Naše regionální pobočky se snaží podporovat místní partnery z řad firem a poskytovatelů služeb při turnajích. Jedná se o sporty jako bowling, šipky, kulečník, volejbal či tenis. Vždy se v „okresu“ organizuje ten druh sportu, který je nejbližší našemu regionálnímu manažerovi. Ostatní sporty řešíme externími spolupracovníky. Chceme organizovat turnaje plošně po celé ČR, nabízet velmi zajímavé ceny jak na jednotlivých turnajích, ale také při celorepublikových finále. Na regionální úrovni ceny od poukazů na služby až po minibike, v celorepublikovém finále i ceny hodnotné jako celoročně obyvatelný modulární dům.